تمامی بدهی‌های زیر 100 میلیون تومان تا قبل از سال 94 پرداخت شده و بدهی طلبکاران 100 تا 500 میلیون نیز تا پایان آذرماه با شهرداری تسویه حساب خواهند شد.

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با طرح این سوال که شهرداران مناطق چه اختیاراتی برای کسب درآمد بیشتر می خواهند، گفت: بدهی طلبکاران تا سقف ۵۰۰ میلیون به زودی پزداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، زریر نگین‌تاجی سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در این خصوص، اظهار کرد: خوشبختانه طی چهار ماهه دوم سال نسبت به چهار ماهه اول ۶۰ درصد افزایش درآمد در بخش نقد برای شهرداری وجود داشته‌ اما پیشنهاد شده بخشی از اختیارات که در ستاد تجمیع شده است  را به مناطق تنفیذ کنیم تا بتوانند درآمدزایی کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده، شورای معماری مناطق است که  به دلیل اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود، از مناطق گرفته شده است، تصریح کرد: مناطق اختیاراتی در حوزه غیرنقد و تهاتر را درخواست کرده بودند که به این موضوع نیز توجه شد. در حوزه سرمایه‌گذاری، پیشنهاد شد تا سقف مشخص، امکان تهاتر و مذاکره با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مناطق ایجاد شود که این موضوع در مرحله بررسی است و تا پایان آذرماه در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

نگین‌تاجی درخصوص پیمانکاران طلبکاری که هر هفته مقابل شورای شهر تهران تجمع می کنند و در میان آنها برخی طلب های ۲۰ تا ۵۰ میلیونی نیز وجود دارد نیز، یادآور شد: تمامی بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا قبل از سال ۹۴ پرداخت شده و بدهی طلبکاران ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نیز تا پایان آذرماه با شهرداری تسویه حساب خواهند شد.

تا هفته گذشته ۶۴ درصد درآمدهای پیش بینی شده برای تهران محقق شده بود. اما هنوز مدیران شهری نگران دخل خالی پایتخت هستند، اگرچه ۳ ماهه پایانی سال را زمانی حساس و مهم برای تحقق درآمدهای مصوب شهر می دانند. اما آن‌چه به نظر کارشناسان مطلوب به نظر می‌رسد تفویض اختیار شهردار به مناطق برای تحقق کسب درآمدهای مصوب شهرداری تهران کمک می‌کند.