در این جلسه طرح های مطالعاتی مسکن توسط مشاورین ارائه و مطالعات انجام شده در این خصوص در طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بین نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای مسکن استان قزوین، به ریاست مهدی رجحانی، معاون مدیر استانداری و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های مرتبط با حوزه مسکن و اساتید دانشگاه و مدیران فعال در سالن اجتماعات ستاد بحران استانداری قزوین برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در این جلسه، طرح های مطالعاتی مسکن توسط مشاورین ارائه و مطالعات انجام شده در این خصوص در طرح نهضت ملی مسکن ارائه و کلیه جوانب طرح های ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیات لازم اتخاذ شد.

سید مرتضی نصری، خبرنگار بین نیوز در استان قزوین