به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بین نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای مسکن استان قزوین، به ریاست مهدی رجحانی، معاون مدیر استانداری و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های مرتبط با حوزه مسکن و اساتید دانشگاه و مدیران فعال در سالن اجتماعات ستاد بحران استانداری قزوین برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در این جلسه، طرح های مطالعاتی مسکن توسط مشاورین ارائه و مطالعات انجام شده در این خصوص در طرح نهضت ملی مسکن ارائه و کلیه جوانب طرح های ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیات لازم اتخاذ شد.

سید مرتضی نصری، خبرنگار بین نیوز در استان قزوین