معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزايش دو برابری سقف تسهيلات مشاركت مدنی در بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت تصویب و برای اتخاذ تصمیم نهایی به هيأت وزيران ارایه شد.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز، امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بيان اين مطلب، اظهار داشت: پيشنهاد اين وزارتخانه برای اصلاح ميزان سقف تسهيلات مشاركت مدنی دوره ساخت و وديعه اسكان موقت در اراضی مشمول ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايی برنامه ملی بازآفرينی شهری پايدار در جلسه مورخ ۲۰ بهمن امسال در كميسيون اقتصادی هيأت دولت تصويب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس اين پیشنهاد و در صورت تایید نهایی دولت سقف تسهيلات مشاركت مدنی دوره ساخت در كلان‌شهرها از رقم ۵۰۰ ميليون ريال به رقم ۱۲۰۰میلیون ريال و وديعه اسكان موقت در اراضی مشمول در كلان‌شهرها از ۲۰۰ ميليون ريال به ۴۰۰ ميليون ريال افزايش پیدا می‌کند.

به گفته غفاری، برای ساير شهرها نيز سقف تسهيلات مشاركت مدنی دوره ساخت به رقم ۸۰۰ ميليون ريال و وديعه اسكان موقت در اراضی مشمول به ۳۰۰ ميليون ريال افزايش يافت.

وی با اشاره به اينكه يكی از نقاط اصلی هدف شركت بازآفرينی شهری در نوسازی بافت‌های ميانی و سكونتگاه‌های غيررسمی مناطق كمتر برخوردار مرزی است، توضیح داد: بر اساس اين مصوبه وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت به متقاضيان نوسازی در مناطق مذكور با كارمزد حداقل ۴ درصد از طريق انعقاد عامليت با بانك‌ها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانك مركزی اقدام کند.

غفاری تصریح کرد: اجرایی شدن این تصمیم منوط به تصویب نهایی هیأت وزیران است.