اینفوگراف های زیر، مهمترین مصادیق این تغییر رویکرد طی دوره فعلی مدیریت شهری پایتخت را به تصویر کشیده است :

  • منبع خبر : سایت معاونت فنی و مهندسی شهرداری تهران