محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توقف چرخه باطل شهر فروشی را ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم دانست و با بیان اینکه دوقطبی شدن شهر نتیجه شکل گیری چرخه باطل شهر فروشی است به تشریح این چرخه باطل و دستاوردهای این دوره مدیریت شهری در راستای دستاوردهای کیفی‌سازی و تحقق حقوق عمومی پرداخت.

اینفوگراف های زیر، مهمترین مصادیق این تغییر رویکرد طی دوره فعلی مدیریت شهری پایتخت را به تصویر کشیده است :

  • منبع خبر : سایت معاونت فنی و مهندسی شهرداری تهران