تفاهم‌نامه همکاری ارایه پوشش بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به امضای معاونت مسکن و ساختمان و شرکت بیمه البرز رسید.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری تحلیلی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز ۳۰ دی با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه همکاری در ارایه پوشش بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن بین محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و محسن پورکیانی مدیرعامل شرکت بیمه البرز در هفت ماده به امضا رسید.

موضوع تفاهم‌نامه عبارت است از ارایه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان به منظور پوشش کیفیت ساخت از جمله ویرانی کل ساختمان، ویرانی سازه‌های اصلی ساختمان، نمای ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، عایق‌ها و آسانسورها ناشی از طراحی نادرست، ساخت معیوب، ‌به‌کارگیری مواد یا مصالح معیوب که در زمان اتمام عملیات ساختمانی آشکار نشده باشد در چارچوب شرایط عمومی مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط شرکت برای احداث حداث ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح، معرفی شده از سوی دستگاه‌های متولی اجرای طرح به نمایندگی از این معاونت.

ببینید| انعقاد تفاهم‌نامه معاونت مسکن و ساختمان با بیمه البرز

مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضای آن به مدت ۳ سال با توافق طرفین قابل تمدید است.

نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه بر اساس ماده ۵، برعهده کارگروه مشترکی از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و شرکت بیمه البرز است که روند اجرایی‌شدن تفاهم‌نامه را به شکل فصلی یک‌بار در جلسات مشترک، بررسی خواهند کرد.