مديرعامل شركت بازآفرينی شهری ايران در جريان سفر خود به استان اصفهان با بازديد از محلات هدف بازآفرينی شهری اصفهان بر وجود مركز مقتدر نزديك به عمليات اجرايی در استان متشكل از استانداری، راه وشهرسازی و شهرداری تاكيد و تفويض اختيار کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، محمد پژمان در سفر يكروزه به استان اصفهان از پروژه ها ، محلات هدف و مناطق و محدوده هاي بازآفريني شهري و بافت هاي فرسوده اصفهان و شهرضا بازديد کرد.

در اين سفر كه حسن كامران نماينده مجلس شوراي اسلامي، حميدرضا اميرخاني مديركل راه وشهرسازي استان ، قدرت اله نوروزي شهردار اصفهان و تني چند از شهرداران و مسئولين محلي وي را همراهي كردند از محله همت آباد ، تخت فولاد، مناطق ۲،۷،۸،۹،۱۱،۱۴ و ۱۵ شهرداري، محله جلوان، دهنو، رهنان و همچنين پروژه حمام قاضي و حمام نقاشي، پروژه مترو اصفهان، پياده راه سازي چهارباغ و كارخانه ريسباف به عنوان آخرين بازمانده كارخانجات صنعتي بازديد شد.

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در حاشيه بازديد از اين محلات گفت: حدود ۱۰ درصد از ۱۴۰ هزار هكتار بافت هاي ناكارآمد شهري كشور در استان اصفهان واقع شده كه حدود ۴ هزار هكتار آن در شهر اصفهان است كه نيمي از آنها سكونت گاههاي غير رسمي و نيمي بافتهاي فرسوده و تاريخي هستند كه در تعيين اولويت ها بايد تشخيص درست داشت تا با همفكري مديران و مسئولين اين اولويت ها را يكي پس از ديگري به سرانجام رساند.

معاون وزير راه وشهرسازي  در ادامه گفت: عمده بحث ما نوسازي واحدهاي مسكوني است كه اين واحدها غير مقاوم بوده و در صورت بروز حوادث احتمالي ، آسيب هاي انساني بسياري خواهد داشت و در اين بين دغدغه ما توليد مسكن و نوسازي مسكن در اين مناطق است كه خوشبختانه در محله همت آباد با مشاركت مردمي و به عنوان يك رخداد واقعي با همياري مردم در حال انجام است.

وي از ارائه تسهيلات با سود ۹ درصد به اين واحدها خبر داد و اظهار داشت: حدود ۳۷۰۰ ميليارد تومان براي امر بازآفريني اختصاص يافته كه اولويت ما احداث ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در اين بافتهاست.

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در نشست با شهرداران مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و اعضاي شوراي شهر كه در محل مهمانسراي شهرداري برگزار شد بيان داشت: با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و نياز به اعتبارات كلان براي به سرانجام رساندن امورات بازآفريني تنها راه رسيدن به نتيجه لازم،  ورود تمامي دستگاههاي اجرايي عضو ستاد بازآفريني و شركت هاي خدمات رسان و همراهي جهت رفع مشكلات محلات هدف است.

محمد پژمان بر رفع مشكلات مردم در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري تاكيد داشت و گفت: لازم است تا هياتي متشكل از استانداري، اداره كل راه وشهرسازي و شهرداري تشكيل شود و تمامي اختيارات در استان به اين هيات تفويض گردد تا با اعتمادي كه ما به استان داريم بتوانند خودشان راسا در استان براي كل بافت هاي اين مناطق تصميم گيري کنند.

وي با تفويض اختيار به هيات اجرايي استان به منظور حل و فصل و پيگيري مشكلات مردم در بافت هاي فرسوده بيان داشت: تصميمات اين هيات به عنوان يك تصميم عالي تلقي مي شود كه لازم است ضمن اولويت بندي در محلات نسبت به ثروت آفريني و كاهش هزينه ها نيز اقدام و با همراهي و هم افزايي دستگاههاي دولتي و خدمات رسان نسبت به بازسازي و بهسازي و احياء اين محلات قدم برداشت.

معاون وزير راه وشهرسازي در جريان سفر خود به استان ضمن به بهره برداري رساندن پروژه حمام قاضي به عنوان يك حمام سنتي با پيشينه تاريخي واقع در خيابان ابن سينا كه با كاربري اصلي در اختيار گردشگران و عموم مردم قرار گرفته به شهرضا سفر داشت و از پروژه هاي بازآفريني و محلات هدف شهرضا از جمله كارخانه نوين و بازار قديمي و بزرگ اين شهر بازديد و بر ارائه طرح بهسازي و احياء اين بازار به منظور شروع آغاز عمليات اجرايي نوسازي و بهسازي تاكيد داشت.