نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند   محل برگزاری :تهران ،مصلی امام خمینی (ره)   زمان برگزاری از ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷


   نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری   محل برگزاری: تهران، مصلی امام خمینی (ره)   زمان برگزاری از ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷


 نمایشگاه ساختمان اهواز ۹۷ نوزدهمین دوره   محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان   زمان برگزاری از ۲۰ تا ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷


  نمایشگاه و همایش تهران هوشمند برج میلاد تهران ۹۷ دومین دوره   محل برگزاری: تهران – بزرگراه حکیم غرب – بعد از بزرگراه چمران – ورودی اختصاصی برج میلاد   زمان برگزاری از ۱۹ تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷


هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان   محل برگزاری:اراک، نمایشگاه بین المللی استان مرکزی   زمان برگزاری از  ۱۷ تا ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷


 اولین نمایشگاه بهره وری آب و انرژی در ساختمان   زمان برگزاری از ۲۷ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷