انجمن انبوه‌سازان با تمام توان وارد فاز بازآفرینی شهر خواهد شد.

شهر تهران یکی از شهرهایی است که از قدمت بالائی در ساخت و ساخت برخوردار است و همین امر باعث به وجود آمدن بخشی با عنوان بافت فرسوده در این کلا‌ن‌شهر شده که سرمایه عظیمی را برای نوسازی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران با تائید این مطلب، اظهار کرد: معنای انبوه‌سازی یعنی کاری همه جانبه و این به آن معنا است که بخش عمده ای کار بزرگ انبوه سازان، در بافت فرسوده متمرکز خواهد بود.

احمد خرّم با تاکید بر اینکه از طریق توسعه‌گران انبوه‌ساز کار بافت فرسوده را پیگیری می‌کنیم، افزود: تمام انبوه‌سازان شرایط توسعه‌گر را دارا هستند، بنا براین انجمن انبوه‌سازان نوسازی بافت فرسوده را از وظایف خود قلمداد می‌کند.

وی با بیان این‌که دولت و شهرداری نیز باید از ظرفیت انبوه‌سازان در نوسازی بافت فرسوده استفاده کنند، گفت: اگر شهرداری و دولت از این ظرفیت استفاده نکنند جای گله است و چنانچه این اتفاق نیفتد انجمن انبوه‌سازان با تمام توان وارد فاز بازآفرینی شهر خواهد شد.

خرّم به این نکته نیز اشاره کرد که، در بخش‌هایی به نوسازی بافت فرسوده وارد شده‌ایم.

  • نویسنده : اعظم زندیه