نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی؛ خوشبختانه با پیگیری صورت گرفته توسط نمایندگان استان، استاندار و مسؤولان استانی بودجه استان قزوین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با رشد حداقل سه برابری مواجه شد!

خبری که ابتدا بارقه امید را در دل مردم خصوصاً در بحث اقتصادی و عمرانی و توسعه روشن کرد. اما مدتی بعد خبر رسید که این شاخص تنرل کرده و یک پله عقب نشسته است. اهمال و کوتاهی همین نمایندگان و جناب استاندار باعث شد قزوین به رتبه بیست و نهم جدول سقوط کند.
متأسفانه در قیاس با استان‌های دیگر وضعیت بودجه مطلوب نیست و این معضل قطعاً جلوی توسعه محوری در استان را می گیرد. کمبود بودجه در حوزه های عمرانی، بهداشت و درمان، ورزش، جوانان و بانوان نشان می دهد سمبه نمایندگان و استاندار در این اتفاق حیاتی کم زور بوده و پول به جای تزریق به بدنه تشنه استان، به سایر استان ها سرریز شده است تا ما همچنان دستانمان از همه چیز خالی باشد.
این اعتراف تلخ سخن خود نماینده قزوین بود که گفته بود؛ بودجه فرهنگی ما به‌ مثابه سوزنی در انبار کاه است. از این‌ رو نمی‌توان با این بودجه اقدامات و فعالیت‌ های شگرفی را در حوزه فرهنگ انجام داد.
درست است که تمایل بودجه به سمت بهبود و توسعه زیر ساخت‌ها، تقویت حوزه‌های معیشتی و اقتصادی قرار دارد، اما باید برای حوزه‌های فرهنگی، اعتقادی و دینی نیز بودجه مناسبی در نظر گرفته شود.
حالا فکر کنید با چنین صحبت هایی شاهد تنزل بودجه ای باشیم که قرار بود در سال ۱۴۰۰ کام شهروندان قزوینی را شیرین کند. اما با این تنزل کامشان را تلخ کرد. سال قبل استان قزوین در جدول بودجه در رده بیست و هشتم قرار داشت و امسال به رده ۲۹ تنزل پیدا کرده است و به جای این که شاهد رشد و افزایش بودجه، باشیم شاهد کاهش آن هستیم.
و سوال پایانی این است که با در نظر گرفتن تورم بودجه سایر استان‌ های کشور چند برابر شده است؟
آیا در رده‌ بندی تخصیص بودجه، استان قزوین همچنان جزو سه استان انتهایی جدول است، یا باز هم باید شاهد سقوط به ته جدول باشیم!؟

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری