اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در تکمیل محورها و تهیه بسته ی جامع برنامه ها و اعتبارات لازم مرتبط با محورهای شریانی استان خراسان رضوی، از جمله دستاورد های بازدید معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از طرح های این استان بود.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، امیر محمود غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ضمن بازدید از قطعات دو محور شادمهر-کاشمر به طول ٤٠ کیلومتر و رباط سنگ-کدکن-ماروس به طول ۳۰ کیلومتر روند اجرایی محور اول را را مطلوب ارزیابی و از اتمام طرح مطالعاتی محور دوم در آینده نزدیک خبر داد.

بر این اساس مقرر شد پس از رفع مشکل تملک اراضی با همکاری نماینده محترم  مردم در مجلس شورای اسلامی به سرعت اقدامات لازم به عمل آید.
امیر محمود غفاری اظهار کرد: امیدواریم با تخصیص بودجه و دریافت ماده ۵۶ برای این محورها با توجه به اقدامات مطلوب صورت گرفته، تأمین اعتبار آن را در زمان موثر انجام و مردم شریف منطقه از این محور استفاده نمایند.
وی اظهار کرد: این محور از نظر ترافیکی هم برای منطقه و هم کل کشور دارای اهمیت است و در کنار این قطعا بحث رونق یافتن منطقه نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: با توجه به حجم اقدامات عمرانی در حوزه راهسازی، در بخشهای زیادی کارگاه های راهسازی فعال بوده ولی هنوز نیاز راهسازی استان بالا است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعلام کرد: افزایش مبلغ ردیف های اعتباری محورهای استان در لایحه بودجه سال آینده مورد درخواست است.

در ادامه سفر به مشهد معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی به دیدار نظری استاندار خراسان رضوی رفت تا در جریان آخرین وضعیت استان قرار گیرد.

غفاری وجود استاندار خراسان رضوی را یکی از ظرفیت های موثر استان دانسته و جبران عقب افتادگی، رسیدن به اهداف و جهش در اهداف تعیین شده را قابل انجام ارزیابی کرد.

وی از تهیه بسته جامع راه ها ویژه استان خراسان رضوی تا پایان آبان ماه خبر داد.