در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر «تهیه آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها)»، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را تهیه و جهت طرح و تصویب در دولت، ارایه کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. همچنین؛ به موجب تبصره (۱) ماده مذکور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه کنند و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت، ارایه کرده است.

به موجب آیین نامه پیشنهادی فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور جلوگیری از هرگونه کمبود و کسری مصالح طرح‌های حمایتی مسکن، اقدامات لازم از جمله فعالیت کلیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با حداکثر ظرفیت اسمی تولید و یا افزایش ظرفیت بر اساس میزان حجم مصالح اعلامی وزارت راه و شهرسازی را انجام دهد.

همچنین براساس آیین‌نامه یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می‌شود به منظور کاهش اثر هزینه‌های حمل و نقل بر قیمت مصالح و جبران کسری احتمالی تولید در برخی استان‌ها، نسبت به تعیین استان و کارخانه‌های معین برای هر استان بر اساس نیازسنجی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای مصالح مورد نیاز طرح های مسکن حمایتی انجام می‌شود، اقدام کند.

این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست توسط کارشناسان بررسی می‌شود.