پیروزحناچی درمراسم امضای تفاهنامه همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی محله سیروس تهران که عصر امروز در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد؛ گفت: برای اجرای درست طرح جامع شهر تهران لازم بود، از ابتدا میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران هماهنگی ایجاد می‌شد و چنانچه این هماهنگی به وجود آمده بود، ناهنجاری‌های دیداری در تهران نداشتیم.
وی افزود: محله سیروس تهران تا به حال ۲ طرح مصوب داشته و انتظار می رود تفاهم نامه‌هایی که امروز بین شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی امضا شد، منجر به برنامه ریزی عملی برای بهتر شدن شهر تهران شود.
حناچی با اشاره به ضرورت توجه توسعه گران در پروژه های بازآفرینی شهری، گفت: توجه به منافع ذی‌نفعان و ایجاد اطمینان برای ساکنان این بافت‌ها از جمله موضوع هایی است که توسعه گران باید به آن توجه کنند؛ پروژه محله سیروس باید نشان دهدکه چگونه می شود ارزش های گذشته را به زندگی امروز انتقال داد.
وی اضافه کرد: کل محله سیروس ۴۰ هکتار است و نقطه‌ای که قرار است بازسازی شود ۴٫۲ هکتار بوده و ۵۲۰ واحد مسکونی در آن به کمک توسعه گران بخش خصوصی ساخته خواهد شد.
حناچی تاکید کرد: برای احداث این مجموعه الگوی بومی محله و ارزش‌های معماری این منطقه مورد توجه قرار خواهد گرفت و نیز نهاد برنامه ریزی و مطالعات شهر تهران باید این پروژه‌ها را کنترل و مانیتور کند تا شاهد ناهنجاری‌ها نباشیم و مردم پایتخت بهره آن را ببینند.
شهردار تهران یاداور شد: محله سیروس دو طرح مصوب داشته که نخست ساخت بلوک‌هایی شبیه مسکن مهر و دومی با نام مسکن امید که طرح مناسب‌تری بود و امروز طرح سوم مورد تفاهم شهرداری و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت که برای آن برنامه ریزی هایی انجام خواهد شد.