عضو شورای شهر تهران از عملکردهای خلاف طرح تفصیلی پایتخت انتقاد و بر لزوم ارائه گزارش شهرداری درباره پیگیری طرح‌‌‌های تفصیلی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر الزام رعایت قانون در نحوه بررسی طرح‌های کمیسیون ماده ۵ گفت: بر اساس مصوبات سال ۱۳۸۸ در ماده ۴۶، ۴۸ و ۴۹ لزوم انجام بررسی‌‌‌های کارشناسی، طرح‌ها باید دارای توجیهات کافی و رعایت حقوق مکتسبه اشخاص در تغییرات طرح تفصیلی و استفاده بجا از گزارش‌های امکان‌سنجی باشد. وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های به دست آمده و مکاتبات مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، این موارد در طرح‌‌‌های تفصیلی چندان رعایت نمی‌‌‌شود. برای مثال در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ خلاف مصوبات عمل می‌شود.