فرج الله فصیحی رامندی، رییس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد؛ باید عوارض سازه های گلخانه ای با توجه به اینکه این سازه ها باعث ایجاد ارزش افزوده در زمین می شود، 20 درصد سازه های مسکونی دیگر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، رییس شورای اسلامی شهر قزوین، فرج الله فصیحی رامندی در رابطه با پرداخت عوارض سازه های گلخانه ای، عنوان کرد؛ با توجه به بهره برداری تجاری و ایجاد ارزش افزوده در اثر ایجاد سازه های گلخانه ای، لذا جهت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی آن تعرفه ای در نظر گرفته شود.

رامندی در ادامه افزود؛ به همین منظور شهرداری قزوین باید برای سازه های گلخانه ای اعم از پلاستیکی، طلقی و شیشه ای تا ۲۰ درصد سایر سازه های مسکونی عوارض دریافت نماید.

این مقام مسؤول در ادامه جلسه با توجه به استفساریه شهرداری قزوین پیرامون نحوه اخذ عوارض از بهره برداری تجاری در مدارس گفت: با توجه به اینکه این موضوع مصوبه هیأت وزیران را دارد و قانونی است، لذا مدارس عنوان شده توسط آموزش و پرورش می توانند نسبت به ایجاد واحد تجاری مرتبط با کاربری مدارس اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد؛ ممکن است سرانه آموزشی و ورزشی مدارس در اثر بهره برداری تجاری کاهش یابد اما حتما افرادی که این قانون را مصوب کرده اند همه جوانب موضوع را بررسی نموده اند.

فرج الله فصیحی رامندی در پایان با بیان اینکه شهرداری قزوین در مورد نحوه اخذ عوارض از واحدهای تجاری از شورا استفسار نموده افزود؛ در مورد میزان عوارض نیز با اخذ پنج درصد عوارض صدور پروانه و در حساب فی مابین برای واحدهای تجاری آموزش و پرورش در سال جاری موافقت شد و برای درخواست های مطرح شده در سال ۹۹ رایگان خواهد بود.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری