التهاب قیمتی در بازار اجاره مسکن همچنان ادامه دارد. بررسی‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌دهد بازار اجاره مسکن به لحاظ بهای پیشنهادی برای اجاره واحدهای عرضه‌شده همچنان ملتهب است و این موضوع نشان‌دهنده تورم شدید در این بازار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، واسطه‌های ملکی در مناطق مختلف شهر تهران نیز درباره تازه‌‌ترین شرایط بازار اجاره معتقدند: هم‌‌اکنون بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مختلف با دو ویژگی مهم همراه است که مهم‌ترین آن التهاب و تورم شدید بهای اجاره است. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در تعداد قابل توجهی از فایل‌‌های اجاره مسکن در شهر تهران اجاره‌‌بهای پیشنهادی تا دو برابر و در برخی بیشتر از اجاره‌‌بهای سال قبل رشد داشته است. هرچند برخی از فایل‌‌ها نیز با درصدهای کمتر افزایش به بازار عرضه شده یا در قالب تمدید قرارداد سال قبل با مستاجرها، برای یک‌سال دیگر در بازار اجاره باقی مانده‌‌اند. دومین ویژگی فعلی بازار اجاره شهر تهران در تابستان سال جاری، مربوط به کاهش عرضه فایل مسکن اجاره‌ای است. شواهد نشان می‌‌دهد عرضه فایل به بازار اجاره در برخی از مناطق و محلات شهر تهران از جمله برخی از مناطق و محله‌های مصرفی در تابستان امسال نسبت به تابستان‌‌ سال‌های گذشته کمتر شده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن در افزایش عمق رکود ساختمانی نهفته است.

عمده واحدهایی که در روز گذشته به بازار اجاره مسکن شهر تهران عرضه شد با شرایط ترکیبی پرداخت اجاره‌بها به صورت اجاره‌‌بهای ماهانه ومبلغ ودیعه به متقاضیان معرفی شد. اما در مناطق مختلف از جمله مناطق مصرفی و به‌ویژه محله‌های شمال شهر تنوع نسبتا محسوسی از فایل‌‌های رهن کامل نیز مشاهده می‌‌شود. هرچند فایل‌‌های رهن کامل عمدتا با مبالغ بالاتری نسبت به عرف بازار اجاره عرضه شده‌‌اند. اما همواره این نوع واحدها متقاضیان خاص خود را داشته و دارند. فاصله محسوس اجاره‌‌بهای مسکن در تابستان سال جاری با سال گذشته در این فایل‌‌ها مشخص است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد