به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، تصمیم این شورا در خصوص “مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بیستون-اراضی شهرک هوانیروز” را به او ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است:

“شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۲۴ خود، موضوع مغایرت اساسی طرح جامع(ویژه) شهر بیستون، مبنی بر الحاق حدود ۴۲ هکتار اراضی موسوم به شهرک هوانیروز را که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۵/۲۲ کمیته فنی شماره یک، پیشنهاد مذکور را جهت بررسی مجدد توسط مشاور ذی‌صلاح، در چارچوب زیر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه عودت داد.

۱- بررسی امکان پاسخگویی به نیاز سکونتی مذکور در قالب شهرک مسکونی در انطباق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی به‌عنوان اولویت اول.
۲- الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر به‌عنوان الویت دوم. تبعا در این‌صورت، اتخاذ تصمیم در خصوص اراضی مازاد واقع در محدوده شهر که بنا به اذعان مدیریت شهری و استانی قابلیت بارگذاری شهری ندارند و همچنین اراضی حدفاصل زمین موردنظر و بافت کالبدی شهر با لحاظ همه جوانب فنی، کارشناسی و حقوقی الزامی‌ است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مصوبه شورای‌عالی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه مراتب را بررسی و مصوبه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس شود.”