مدیر کل راه و شهرسازی فارس اعلام کرد: ۵۸۰ قطعه زمین به مساحت ۳ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۶۹۶ متر مربع از اراضی ملی این استان رفع تصرف شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان فارس، محمودرضا طالبان مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: از ابتدای سال گذشته تا نیمه نخست فروردین ماه امسال، ۵۸۰ قطعه زمین به مساحت ۳ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۶۹۶ متر مربع از اراضی ملی این استان رفع تصرف شد.

طالبان، افزود: ارزش این زمین ها که توسط یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان فارس رفع تصرف شده افزون بر ۲۴ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: ۱۸۳ هزار و ۱۶۵ متر مربع از زمین های رفع تصرف شده به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال با حکم دستگاه قضایی رفع تصرف شده است.

طالبان اظهار داشت: همچنین ۱۷۴ هزار و ۶۰۰ متر مربع از مجموع اراضی ملی رفع تصرف شده به ارزش یک هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال مربوط به نیمه نخست سال جاری است.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس افزود: بیشترین اراضی رفع تصرف شده در سال گذشته و امسال به متراژ یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۷۸۲ متر مربع مربوط به شهرستان شیراز است که از این میزان ۱۰۸ هزار و ۱۰۰ متر مربع در نیمه نخست فروردین ماه امسال رفع تصرف شده است.

طالبان گفت: اراضی ملی رفع تصرف شده در استان فارس در مدت مذکور در مقایسه با سال ۱۴۰۰، هشت و هفت دهم درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به نقش مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی افزود: شهروندان می توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را از طریق شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی اعلام کنند.