رییس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها گفت: سامانه هوشمند امور مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی «سهام» به زودی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سامانه هوشمند امور مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی «سهام» بزودی رونمایی می‌شود.

مهدی نورایی رییس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها با اعلام این خبر گفت: در راستای تعالی عملکرد مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها و به منظور حذف و کاهش بروکراسی‌های غیر ضروری، هوشمند سازی سیستم اداری مرکز مورد تاکید قرار گرفته است.

نورایی ادامه داد: این سامانه فرآیندهای اداری مورد عمل را شفاف کرده و در آینده به منظور شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و هیئت مدیره آنها مورد استفاده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آگاه سازی از آخرین فرآیندهای مورد عمل و تکالیف مقرر شده برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه توسط مجامع عمومی و شوراهای عالی آنها و اطلاع رسانی نسبت به مواعد قانونی از جنبه‌های هوشمند سازی سامانه مذکور است.

به گفته نورایی بخش‌های مختلفی از جمله بخش آرشیو الکترونیکی جامع به منظور حفظ اسناد و مدارک و دسته بندی الکترونیکی مصوبات و سوابق، در کنار بخش شناسه ملی شرکت یا سازمان و مشخصات مدیران و رزومه کاری آنها و تاریخ انتصاب و اتمام دوره و بسیاری موارد دیگر در این سامانه تعبیه شده است.

بنابراین مهمترین دستاوردهای سامانه «سهام» وزارت راه و شهرسازی شفافیت بخشی بیشتر به عملکرد شرکت‌ها و سازمانهای تابعه و معرفی مدیران و مقامات هر دستگاه و در اختیار گذاشتن آرشیو اسناد و سایر اطلاعات درخواستی مورد نیاز کاربران در چارچوب قانون است.

گفتنی است این سامانه در حال حاضر مراحل نهایی آماده سازی را طی می‌کند و پیش بینی می‌شود مطابق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.

همچنین دسترسی به قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مورد عمل شرکت و سازمان های تابعه وزارت نیز بزودی در این سامانه رونمایی می‌شود.

شایان ذکر است سامانه هوشمند امور مجامع «سهام»، منطبق با رویکرد فناورانه وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و در راستای تاکیدات وزیر محترم راه و شهرسازی جهت هوشمند سازی امور مرکز صورت پذیرفته است.

از این حیث وزارت راه و شهرسازی در مدیریت مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها تبدیل شود.