یک کارشناس شهری به تشریح  چگونگی رشد افقی پایتخت پرداخت و گفت: تهران در سه سناریویی که برخی محال هستند، قابلیت رشد در حالت افقی را دارا است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، حسن عسگری با اشاره به اینکه، ایده‌ای به شهرداری تهران درباره نحوه گسترش فیزیکی پایتخت پیشنهاد شده که براساس آن محدوده شهر به شکل افقی اجازه افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: محتوای این پیشنهاد با طرح جامع شهر تهران تفاوت‌های اساسی دارد و در عین حال روند مهار بزرگ شدن فیزیکی شهر را که طی همه سال‌های گذشته جزو خطوط قرمز از سوی شهرسازان بوده است، با تغییر همراه می‌سازد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر جلوگیری از رشد کلان‌شهر تهران، تصریح کرد: بررسی‌ها درباره آینده کالبدی شهر تهران نشان می‌دهد سه سناریو مردود، مشروط و مقبول وجود دارد که صاحب‌نظران حوزه شهری درباره آن توصیه‌هایی را به مدیران شهرداری مطرح می‌کنند که اگر مورد قبول قرار بگیرد تا حدی از معضل گسترش شهر کاسته خواهد شد.

عسگری در توضیح پیشنهادات ارائه شده به مدیران شهری نیز، یادآور شد: سناریوی نخست رشد و گسترش افقی شهر را مدنظر قرار داده به‌طوری که در قالب این سناریو، محدوده شهر افزایش پیدا خواهد کرد. که از نظر کارشناسان شهرسازی مردود اعلام می‌شود.

این کارشناس امور ساخت و ساز شهری سناریوی دوم  را گسترش شهر در محور عمودی را مطرح می‌کند که در آن، افزایش تراکم ساختمانی و ساخت وسازهای بلندمرتبه محور قرار خواهد گرفت. کاری که سال‌های زیادی از سوی مدیریت گذشته شهر در دست اقدام بود و چنان‌چه همگان اذعان دارند موجب شد تا کریدورهای هوایی تهران در شمال غرب بسته شده و آلودگی بر شهر مستولی شود.

به گفته عسگری، با این حال کارشناسان معتقد هستند گزینه مطلوب و مقبول برای شهر تهران توقف گسترش فیزیکی شهر تهران در محور عمودی یا افقی و ساماندهی پایتخت از درون است.  کاری که باید سال‌ها پیش به آن اقدام می‌شد اما ساخت و ساز در آن سال‌ها حربه‌ای بود که تا درآمدی هر چند محدود برای اداره شهر ایجاد کنند.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که، اگر شهرداری تهران بخواهد به طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب و سایر سیاست‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری وفادار بماند، در ادامه هیچ پروانه ساختمانی جدیدی جز برای نوسازی بافت فرسوده نباید صادر شود.

او افزود: به تعبیر دیگر آینده کالبدی شهر تهران باید قالب ساماندهی از درون شهر به شکل احیا و نوسازی بافت فرسوده بر مبنای اسناد فرادست شهری تعریف شود. تعریفی که نیاز بزرگ امروز تهران است تا شاید علاوه بر نوسازی شهر جان تازه‌ای به کالبد شهر تزریق شود.