جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ که روز گذشته برای بررسی و تصویب، از سوی دولت به مجلس ارائه شد حاوی برنامه‌ای چهار بندی برای شارژ مالی دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد شارژ حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن در این لایحه در قالب برنامه‌ای پنج وجهی به منظور حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در سال آینده از سوی دولت پیشنهاد شده است.

عمده تمرکز این برنامه بر حمایت از تامین مالی عرضه مسکن برای شارژ مالی مورد نیاز به منظور کمک به تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌ فرسوده شهری در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی از سوی بنیاد مسکن در شهرهای کوچک، قرار دارد؛ با این حال، در این لایحه منابع کمکی به منظور شارژ صندوق پس‌انداز مسکن خانه‌اولی‌ها(در قالب برنامه حمایت از سمت تقاضای مسکن) پیشنهاد شده است تا از این طریق امکان پرداخت وام مسکن به گروه‌های بیشتری از خانه‌اولی‌ها فراهم شود.