دکتر فرزاد مخلص الائمه هشتم تیرماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید از پروژه ۸۱۱۲ واحدی طرح جهش تولید مسکن در اراک با اشاره به شتاب نسبتا مطلوب پروژه اظهار کرد: مرحله طراحی نقشه خاتمه یافته است و پس از تایید توسط سازمان نظام مهندسی، پروانه ساخت از سوی شهرداری صادر می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از ایسنا، وی با بیان اینکه مرحله خاکبرداری مربوط به خیابان‌ها و محوطه و اجرای عملیات فونداسیون و ساخت بلوک‌های مسکونی انجام شده است و در حال حاضر ۵۰۰ تن میلگرد وارد پروژه شده و تا هفته آینده نیز دو هزار تن دیگر تامین می‌شود و به پیمانکار تاکیده شده است که حداکثر مصالح مورد نیاز را از داخل استان تامین کنند که این امر به کاهش قیمت تمام شده و بهبود کسب و کار در استان کمک می‌کند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در حوزه آزمایشگاه مکانیک خاک، بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان تخفیف اخذ شد، در امر نظارت و اجرا، با کمک پیمانکار تقریبا هزینه ها به صفر رسیده است و در واقع هر اقدامی که بتواند به کاهش قیمت تمام شده بینجامد، پیگیری می‌شود.

وی گفت: متقاضیان امیدوار باشند که پروژه در موعد مقرر احداث و تحویل می‌شود.