دکتر کشاورز گفت: شرکت صنعتی نیرومحرکه مسئولیت‌های اجتماعی مهمی بر عهده گرفته و جایگاه ارزنده ای در تولید و صنعت کشور کسب نموده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید و بررسی مشکلات شرکت نیرو محرکه قزوین و درخواستهای بررسی مشاغل سخت و زیان آور افزود؛ با توجه به اینکه شرکت نیرومحرکه قزوین یکی از واحد های بسیار بزرگ و ومهم در صنعت قطعات خودروسازی بوده و مشکلات و مسائل آن از نظر منطقه ای و استانی تاثیر گذار است لذا پیگیری رفع مشکلات کارگری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که با مساعدت دستگاه های ذیربط سریعاًمرتفع می گردد.
وی تصریح کرد؛ همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدیدنظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه کارگران مشاغل سخت و زیان آور که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.
وی افزود: برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور کمیته بدوی و تجدیدنظر بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور در قانون در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است در حاشیه این بازدید سرپرست اداه کل تامین اجتماعی استان قزوین و رئیس شورای اسلامی کار استان دکتر کشاورز را در بازدید همراهی کردند .

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری