وزیر راه و شهرسازی بر کاهش وابستگی به دولت در جریان پایدار تولید مسکن، تاکید کرد و گفت: شهرداری‌ها و سازمان‌‌های نظام مهندسی، پشتیبان دولت در اجرای طرح اقدام ملی مسکن باشند.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری تحلیلی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشستی مشترک که با حضور معاونان وی، روسای بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در ساختمان دادمان و مدیران کل راه و شهرسازی به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، بر فرآیند تولید مسکن در سراسر کشور، تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، انتظار است تا فرآیند تولید و عرضه مسکن احصا شود و در عین حال عوامل و عناصر موثر در اجرای صحیح آن تعیین، شناسایی و تایید شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر ایجاد هماهنگی لازم در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، توضیح داد: به شکل هماهنگ تلاش شود تا وابستگی تولید مسکن به دولت به حداقل ممکن برسد و در مقابل، پتانسیل ها و ظرفیت ها به حداکثر برسند تا تولید مسکن به جریان پایدار تبدیل شود و قیمت ها ضمن تعدیل، تثیبت شود.

اسلامی تصریح کرد: در جریان پایدار تولید مسکن، اعتمادسازی حائزاهمیت است. در اجرای موفق این طرح، ایجاد اعتماد بین مردم با دولت و همچنین دولت با سازندگان باید حداکثری باشد.

وی بار دیگر بر طراحی مناسب، معماری متناسب با محیط زیست، ارایه مجوزها در کمترین زمان، رعایت ضوابط شهرسازی، استحکام بنا و رعایت مقررات ملی ساختمان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تاکید کرد و افزود: تاکید ما در وزارت راه و شهرسازی بر کیفیت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی، نشان دهنده اهمیت آن است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، پشتیبان دولت و مردم باشند. ضرورت دارد تا شیوه نامه و دستورالعمل واحد برای نظام مهندسی ساختمان برای همکاری در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تدوین شود و در عین حال، جلسه مشترکی با شهرداری ها برای ایجاد هماهنگی بیشر در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تشکیل شود.