همواره در طی دوره های مختلف شورای اول تا به امروز شاهد نیروهایی که مورد نیاز شهرداری نبوده اند و به صورت سیاسی وارد شده اند بوده ایم. لذا؛ در خواست دارم در راستای شفاف سازی مردم یک نمودار از هر دوره تهیه شود.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز، عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد؛ شهرداری جای بازی‌های سیاسی نیست و با تهیه نمودار می‌بینیم که آیا شورای شهر تأثیری در جذب نیرو داشته یا خیر؟ چرا بایستی به واسطه توصیه‌های شخصی و گروهی افرادی به شهردار تحمیل شوند؟ این جریان بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد و شرایطی را فراهم نماییم که مدیون مردم نباشیم و باعث اعتمادسازی مدیران توانمند شهرداری برای خدمت صادقانه به مردم شویم.

اشدری در ادامه به ذکر مهم‌ترین موضوعی که باید در بودجه سال آینده شهرداری قزوین به آن پرداخته شود اشاره کرد و گفت: آیا در بودجه سال آینده شهرداری قزوین سهم شهرداری در پروژه بالای اتوبان که بخشی از آن پروژه پاسارگاد است، در نظر گرفته شده یا خیر؟ اجازه ندهید به واسطه کار خیری که برای شهر در حال انجام است با رایزنی‌های صورت گرفته و با ارتباط خارج از استان شرایطی را فراهم کنند که سهم شهرداری و شهروندان را ندهند.

اشدری بیان کرد؛ اگر قرار است هر اتفاقی برای موضوع بالای اتوبان بیفتد، باید همان اقدامات در شهرک عظیمیه نیز انجام شود، در این اراضی تعاونی های زیادی وجود دارد که در انتظار اتفاقات خوبی هستند تا اعضای آن ها دارای سرپناه شوند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین یادآور شد؛ امیدوار هستم برای ساماندهی باغستان نیز برنامه خوبی داشته باشیم. در غیر این صورت باید باغستان را به میراث فرهنگی بدهیم، باید شرایطی ایجاد شود که هیچ شهروندی به لحاظ اینکه ملکش میراث فرهنگی شود ناراحت نشود و یا  اینکه باغ وی میراث فرهنگی شود عزاداری نکند.

وی بر لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام گردشگری تأکید کرد و گفت: پروژه های گردشگری با هدف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و جذب توریست بوده و تبدیل به پروژه دیگری نشود. چرا که برای ایجاد درآمد پایدار در موضوع صنعت توریسم و جذب گردشگراین پروژه‌ها طراحی شده‌اند و همچنین این پروژه ها در الویت سال ۱۴۰۱ لحاظ شده اند.

این مقام مسؤول در پایان از شهردار قزوین و مجموعه مدیران شهری به واسطه توجه به منطقه هادی آباد و شهید انصاری و همچنین توجه به گلزار شهدا که بزرگترین مرکز فرهنگی به شمار می رود تقدیر ویژه نمود.

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری