مقام مسئول مسکن مهر پردیس از صدور ۵۶ هزار قرارداد ۵ برگی برای متقاضیان مسکن مهر خبر داد و گفت: طی ۶ ماه اخیر با ورود وزیر جدید به وزارت راه و شهرسازی علاوه بر نگاه مثبت به حل معضلات و مشکلات مسکن مهر، ر وند اجرایی پروژه ها تسریع شده است.

علی اصغر جاودان فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری این که پس از ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی رویکرد این وزارتخانه نسبت به طرح ملی مسکن مهر تغییر کرده و مثبت شد، اظهار کرد: طی حدود ۶ماه اخیر شاهد تحولات مثبت در پروژه های مسکن مهر به خصوص واحدهای این طرح در پردیس بوده ایم.

وی افزود: طی مدت یاد شده شهر پردیس روزهای جدیدی را تجربه کرده است. با توجه به نگاه مثبت وزیر راه به حل معضلات و مشکلات موجود در مسکن مهر و همچنین اهتمام ویژه برای سرعت بخشیدن روند اجرایی پروژه ها با هدف تحویل هر چه سریع تر واحدها و اتمام کامل این طرح ملی در شهر جدید پردیس ، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار شده است.

وی با اشاره به این که انتخاب واحد مسکن مهر پردیس به روزهای پایانی خود رسیده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات شرکت عمران در گذشته بحث انتخاب واحد متقاضیان باقیمانده بود که خوشبختانه با حل آن طی ۳ ماه اخیر موفق به تعیین واحد ۳۵۰۰ متقاضی شدیم.

مدیر مسکن مهر پردیس تاکید کرد: راهی که پردیس در ۶ ماه اخیر طی کرده بی شک در طول این سال ها بی سابقه است .  در این مدت موفق شده ایم سرانه صدور قراردادهای متقاضیان را به ۳۸ هزار فقره برسانیم که این عدد از شروع این امر در سال ۹۵ تا پیش از ۶ ماه قبل  با لغ بر ۱۸ هزار فقره قرارداد بود. در مجموع تاکنون  ۵۶ هزار قرارداد ۵ برگی مربوط ببرای متقاضیان مسکن مهر صادر شده است.