سیاست‌گذار مسکن طرحی را در دست بررسی و اقدام قرار داده است که در صورت موافقت سیاستگذار پولی، سود وام ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری (وام نوسازی)، کاهش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از «دنیای‌اقتصاد»، در حالی که نرخ سود وام بانکی طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در پروژه‌‌‌های حمایتی احداثی روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله دولتی، از سال گذشته مشمول کاهش شده و هم‌‌‌اکنون ۵ واحد‌درصد از سود مصوب شورای پول و اعتبار کمتر است، یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار مسکن در حال حاضر به دنبال عملیاتی کردن طرحی است که سود وام نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده نیز مشمول این کاهش شود.

سال گذشته، نرخ سود وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روی اراضی دولتی (زمین‌‌‌های ۹۹ ساله)، از ۲۳ درصد (سود مصوب شورای پول و اعتبار) به ۱۸‌درصد کاهش یافت.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این کاهش تنها شامل گروهی از ساخت‌وسازهای حمایتی می‌شود که روی اراضی دولتی ساخته شود. در حالی که بر اساس قانون، ساخت‌وساز در بافت‌‌‌های فرسوده و عملیات نوسازی مسکن، باید مشمول تمام حمایت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های طرح خانه‌‌‌سازی دولتی شود اما در مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار تاکید شده بود وام بانکی ساخت مسکن در پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی خودمالکی، کماکان همان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳درصد) است.

در صورت عملیاتی شدن این مدل و موافقت سیاستگذار پولی، پرداخت وام نوسازی ۵۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصدی، برای ساخت‌وسازهای بافت فرسوده نیز آغاز خواهد شد. از آنجا که سهم بافت فرسوده از برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، یعنی معادل ۱۵‌درصد کل این طرح است، سیاستگذار مسکن معتقد است همه حمایت‌‌‌های نهضت ملی مسکن از جمله وام ساخت حمایتی باید در بافت فرسوده نیز اعمال شود.