علی‌اصغر جاودان‌فر با بیان این‌که فروش عرصه به صورت نقدی و اقساطی انجام می شود، افزود:‌ در روش اقساطی، متقاضیان اولیه اگر توانایی پرداخت را نداشته باشند ۲۰ درصد از مبلغ عرصه را به صورت نقد پرداخت می‌کند و ۸۰ درصد باقیمانده بر اساس قیمت کارشناسی عینا بدون کارمزد طی ۵ سال دریافت خواهد شد.

وی تصریح کرد:‌ در روش نقدی نیز متقاضی اولیه علاوه بر ۱۵ درصد تخفیف دستورالعمل واگذاری عرصه مشمول ۳۰ درصد تخفیف خوش حسابی خواهد شد.

مدیراجرایی مسکن مهر پردیس بیان کرد: با خرید عرصه ملکیت متقاضی بر واحد مسکن مهر تثبیت می شود و یک نوع مشاکرت در تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر صورت می‌گیرد.

  • منبع خبر : تسنيم