لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی طی نامه شماره ۲۷۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.