اشدری، نماینده شورای اسلامی شهر قزوین در سازمان باغستان ها، بر لزوم توجه به باغستان سنتی قزوین تأکید کرد و برخی موارد را برای تعامل و همکاری بیشتر برای حفظ و نگهداری از باغستان ها و حقوق باغداران ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، عضو شورای اسلامی شهرستان قزوین گفت: تعیین شعبه قضایی خاص مربوط به باغداران، عدم مداخله در مسائل داخلی سازمان به واسطه افراد سودجو که اغلب باغدار نیستند، استعلام موارد مربوط به باغستان از سازمان باغستان ها و نماینده شورا، همراهی دادستانی در خصوص بازپس گیری” آب “محلاتی که از بین رفته اند، از دست افراد سودجو و فرصت طلب،حضور نماینده سازمان باغستان و‌ شورا در تمامی جلسات مربوط به باغستان، ممانعت از نقل وانتقال چاه‌های آب داخل باغستان به شهرهای حومه و همین طور به اراضی کشاورزی خارج از باغستان، مواردی است که نیاز مند رسیدگی است. لذا؛ اگر به دنبال حفظ باغستان هستیم، باید به برخی عوامل توجه و عنایت ویژه ای شود.

وی در ادامه یادآور شد؛ خروج پارکینگ ها و مشاغل مزاحم از داخل باغستان به محل تأیید شده توسط شهرداری، ساماندهی باغات ورودی شهر قزوین از منظر زیبایی و گردشگری و مجاب نمودن مالکین به حفظ و احیای باغات، ممانعت از واگذاری باغات به افراد سود جو و فرصت طلب با همکاری شورا و شهرداری و همچنین؛ حضور دادستانی یا نماینده ایشان در جلسات هیأت مدیره باغستان، می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری