حادثه تلخ آبادان یادآور شد که رصد منظم ساخت و سازها و بررسی مستمر ایمنی آنها از سوی دستگاه های مسئول می تواند در پیشگیری از حوادث، تخلفات و جرایم احتمالی موثر باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از ایلنا، حسین فاضلی هریکندی در خصوص ساختمان های ناایمن در استان البرز و اقدامات دادگستری کل استان در این زمینه با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلفی مسئول صدور مجوز یا پروانه ساختمان و همچنین نظارت بر احداث و صدور پایان کار هستند، گفت: حادثه تلخ آبادان یادآور شد که رصد منظم ساخت و سازها و بررسی مستمر ایمنی آنها از سوی دستگاه های مسئول می تواند در پیشگیری از حوادث، تخلفات و جرایم احتمالی موثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: علی رغم اینکه دستگاه قضایی مسئولیت مستقیم در موضوع ندارد با این حال برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم مشابه آنچه که در آبادان اتفاق افتاد، به استناد دستورالعمل «تعیین وظایف و اختیارات استانداران، فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط با مسئولین دستگاه های اجرایی» مصوب شورای عالی اداری کشور از جمله بند ۳۳ از ماده ۲ دستورالعمل مذکور، از استانداری البرز خواسته شد تا در صورتی که ساختمان های ناایمن در استان وجود دارد، ضمن پیگیری و نظارت جهت رفع خطر، لیست آنها را اعلام کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حادثه ناگوار ساختمان متروپل آبادان و تاکید ایشان برای تلاش در جلوگیری از تکرار این حوادث در سایر نقاط کشور، تصریح کرد: روسای دو قوه قضائیه و مجریه نیز تاکید کرده اند نباید هیچ ساختمانی بدون رعایت اصول، ضوابط و استاندارهای مهندسی ساخته شود؛ در این راستا رئیس جمهور به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها ماموریت داد تا ساختمان‌های ساخته شده ناایمن و در معرض آسیب را شناسایی و معرفی کنند تا اقدامات برای مقاوم سازی، تخلیه یا تخریب آنها انجام شود.

وی با اشاره به مکاتبه انجام شده در این خصوص با استانداری البرز اضافه کرد: در راستای منویات رئیس قوه قضائیه، دادگستری کل استان البرز درخواست اعلام لیست تمامی ساختمان ها و بناهای غیر ایمن در سطح استان اعم از بناهای دولتی، دستگاه های اجرایی و اشخاص و هم زمان اعمال نظارت و پیگیری استانداری جهت ایمن سازی و رفع خطر از ساختمان های ناایمن را کرده است و رونوشت مکاتبه نیز برای اداره کل راه و شهرسازی و تمامی فرمانداران و شهرداران شهرهای استان جهت اقدام لازم و نیز روسای دادگستری و دادستان های شهرستان‌های استان البرز جهت پیگیری ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام آمادگی مجموعه قضایی استان از جمله دادگستری کل و اداره کل بازرسی استان برای همکاری و تعامل در پیشگیری، مقابله و مساعدت در رفع مخاطرات، متذکر شد: دادن تذکرات قانونی، پیگیری و اعمال نظارت قانونی لازم از سوی استانداری به مسئولین اجرایی و شهری استان جهت رفع خطر از کلیه ساختمان های ناایمن و انعکاس موضوع به سازمان ها و وزارت خانه های مربوطه جهت رفع نواقص احتمالی، یکی دیگر از بخش های مکاتبه دادگستری کل استان با استانداری البرز بوده است.

وی در پایان اضافه کرد: با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر نحوه اقدام در موارد مشابه دیگر، مجموعه قضایی استان البرز در صورت لزوم آمادگی تشکیل کارگروهی ویژه با عضویت همه دستگاههای مسئول و با محوریت دستگاه اجرایی استان، جهت رصد و نظارت و نیز تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی برای رفع مخاطرات ساختمان های ناایمن موجود و نیز پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در سطح استان را دارد.