عدم حضور متقاضیان به هر دلیل به منزله انصراف است و متقاضیان جدید جایگزین می شود

بین نیوز به نقل از مدیر کل بنیاد مسکن البرز گفت: همه مقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان اشتهارد باید حداکثر تا پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ مدارک خود را در نشانی WWW.tem.mrud.ir تکمیل و بارگذاری کنند.
علی رحیمی ‌زاده گفت: این افراد پس از بارگذاری مدارک خواسته شده در این سامانه باید با در دست داشتن اصل مدارک به ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واقع در کرج، خیابان شاه عباسی، خیابان دانشکده جنوبی، بعد از دانشکده کشاورزی مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن ۰۲۶۳۲۲۲۵۰۲۹ تماس بگیرند.
وی افزود: عدم حضور متقاضیان به هر دلیل به منزله انصراف است و متقاضیان جدید جایگزین می شود.