امیر مغانلو در حکمی مهندس محمد محمود کلایه را به عنوان "معاون فنی اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد شهرداری تهران" منصوب کرد.

به گزارش شبکه خبری تحلیلی بین نیوز از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ با حکم امیر مغانلو مدیر كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد شهرداری تهران محمد محمود کلایه به عنوان معاون فنی این اداره کل منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با عنايت به سوابق، تجارب و خدمات ارزنده جنابعالي و همچنين موافقت اعلام شده از سوي اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران، به موجب اين حكم شما را به مدت ۳ سال به عنوان ” معاون فني اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد” منصوب مي نمايم، تا نسبت به انجام امور محوله اقدام نماييد.

بديهي است استفاده از همكاري صميمانه و مجدانه و بكارگيري تمام امكانات بالقوه و بالفعل جهت برنامه ريزي، هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط در تحويل پرونده ها از مناطق شهرداري تهران، بررسي هاي فني و محتوايي پرونده ها، انجام كنترل هاي لازم و رفع نواقص جهت رسيدگي در كميسيون ها، دريافت لوايح تكميلي، استعلامات، مكاتبات، مستندات مرتبط و دستور ثبت و ارسال به كميسيون ها، مديريت برگزاري جلسات كميسيون هاي ده گانه ماده صد، سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت، نظارت، رسيدگي و پاسخگويي در ارتباط با مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران در حوزه وظايف مرتبط، ارزيابي و نظارت بر عملكرد نمايندگان شهرداري مستقر در كميسيون به منظور ايجاد وحدت رويه و ساير امور محوله كه از سوي مافوق ارجاع مي گردد از رئوس وظايف در مسئوليت فوق خواهد بود كه مي بايست با دقت، سرعت، صحت و سلامت اداري لازم به انجام رسد.