رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: این شکل مدیریت و شیوه برنامه ریزی برای باغستان سنتی قزوین کارآمد و مؤثر نیست و جلسات آن خروجی ندارد یا چشمگیر تلقی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در دادسرای قزوین برگزار شد، افزود: اهمیت باغستان سنتی قزوین برای همه کم و بیش روشن است و حفظ آن برای استان و کشور آثار و برکات زیادی دارد.

وی همچنین گفت: باید برنامه ریزی برای حفاظت از باغستان با تشکیل کارگروه فنی صورت گیرد تا کار علمی و فنی را در این عرصه شاهد باشیم و در قالب آن بتوانیم مشکلات را حل کنیم وگرنه جلسات متعدد دستگاه‌ها خروجی اثرگذاری را در پی ندارد.

شعبانی اضافه کرد: در حال حاضر در شورای باغستان، شهرداری قزوین، حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی به عنوان متولیان این گنجینه سبز مطرح هستند اما هیچکدام تکلیف و وظیفه اثرگذاری ندارند تا ما بتوانیم با متخلف و کوتاهی کننده در این حوزه برخورد کنیم.

این مسوول قضایی گفت: باغستان سنتی قزوین بیش از هزار سال دارای مالکان خصوصی بوده و با برنامه دولتی نمی توان آن را مدیریت کرد و خودش هزار سال خود را حفظ کرده است.

وی همچنین اضافه کرد: ورود دولت به این حوزه کار اشتباهی است مگر اینکه جاذبه برای صاحبان آن ایجاد کنند و مشکلات آنها را مرتفع نماید.

شعبانی گفت: هردستگاهی در حوزه اختیارات خود باید در این زمینه تلاش کند تا از وضعیت فعلی بیرون بیاییم وگرنه با این روند، مشکلات باغستان سنتی قزوین به صورت ریشه ای حل نخواهد شد.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری