به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از خبر روز، مدیریت منطقه هفت بانک کشور در استان قزوین مستقر بوده و امور شعب بانک شهر در استان های قزوین زنجان، همدان، کردستان، گیلان، کرمانشاه و ایلام را بر عهده دارد
شایان ذکر است امید مددی سال ها مدیریت شعب بانک ملت در استان های قزوین، همدان و البرز را بر عهده داشته و خدمات شایان توجهی به کار آفرینان و صنعتگران و مردم در استان های فوق داشته است.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری