دولت تدبیر و امید از ابتدای شروع به کار خود بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد و روز ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران جزییات این طرح را به تصویب رساند و مسوولیت اجرای آن را به عهده بنیاد مسکن قرار داد.

اما مسکن اجتماعی در طول دو سال گذشته گرفتار کمبود منابع دولتی شده بود تا این‌که اواخر آبان ماه امسال رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ایسنا گفت: در بخش مسکن اجتماعی هیچ منابعی به ما اختصاص داده نشده است. البته حال اهدافی که تحت مسکن اجتماعی می‌توانست دنبال شود در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اجرا شد. به طور مثال ادامه اجرای طرح مسکن مهر، بازآفرینی شهری یا تولید و نوسازی مسکن روستایی می‌تواند در این چارچوب قرار گیرد. اما اختصاص بودجه‌ای مشخص تحت عنوان مسکن اجتماعی هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرد.

امروز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از پروژه‌های راهسازی قزوین گفته است: «بنده مسکن با پسوند را قبول ندارم، در این دوره مسکنی که در هدف داریم و برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه در حال ساخت است، در برنامه ما دیده شده و شامل تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدید در سراسر کشور است که اگر مردم در ساخت و تکمیل آن‌ها مشارکت کنند چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت در خواهد آمد.»

با توجه به صحبت‌های اسلامی می‌توان چنین برداشت کرد که سیاست‌های احداث و نوسازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی دیگر در قالب نام مسکن اجتماعی دنبال نخواهد شد.

  • منبع خبر : ایسنا