آمارها حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰۹ هکتار از باغ‌های شهر تهران به مجتمع مسکونی تبدیل شده است. در این سال‌ها ۲۳۵ پروانه برج باغ صادر شده که از این تعداد ۷۰‌درصد منطقه یک و ۳۰‌درصد مناطق ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ را شامل می‌شود.

در حالی که می‌گویند لغو مصوبه برج باغ‌ها به درآمدهای شهر ضرر زده است «زهرا صدراعظم نوری» عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و ایمنی می‌گوید: «تنها یک‌درصد درآمد ۱۰ساله شهرداری از این محل تأمین شده است.»