نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی در ایران با برگزاری میزگرد تشابهات و تفاوت‌های دانشنامه‌های مهندسی و سخنرانی در خصوص نیاز و کاربرد دانشنامه مهندسی در ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن در تهران برگزار می‌شود.

نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی در ایران با حضور صاحبنظران عرصه مهندسی کشور برگزار می‌شود. در این نشست علمی تخصصی، میزگردی با موضوع تشابهات و تفاوت‌های دانشنامه‌های مهندسی و سخنرانی برنامه‌ریزی شده است.

در میزگرد این نشست که به تشابهات و تفاوت‌های دانشنامه‌های مهندسی اختصاص دارد، سیمون آیوازیان، سیدمحمدبهشتی، کاظم موسوی بجنوردی، اصغر ساعدسمیعی، ایرج اعتصام به ارایه نقطه نظرات خود می پردازند.

در بخش سخنرانی با موضوع نیاز و کاربرد دانشنامه مهندسی در ایران نیز مصطفی کیانی، محمود گلابچی و علیرضا توافقی جهرمی، حضور خواهند یافت و نظرات خود را در این مورد ارایه می‌کنند.

دبیری نشست فوق با محمدمهدی محمودی است. علاقمندان می‌توانند روز چهارشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ به مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن به نشانی تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه، شماره ۲۱۰ مراجعه کنند.

  • منبع خبر : وزارت راه و شهرسازی