دکتر عین الله کشاورز در نشست مدیران روابط عمومی شورای هماهنگی دستگاه های عضو وزارت متبوع در استان قزوین بر همکاری و هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی دستگاه ها در جهت اهداف وزارت متبوع تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، رئیس شورای هماهنگی و سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در نشست مدیران روابط عمومی شورای هماهنگی دستگاه های عضو وزارت متبوع در استان قزوین، بر نقش مهم روابط عمومی ها در جهت انعکاس اخبار و عملکرد دستگاهها که از مهم ترین ارکان هر دستگاهی است اشاره کرد و در این خصوص افزود؛ همکاری و هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های اطلاع رسانی دستگاه ها در جهت اهداف وزارت متبوع از اهمیت ویژه برخوردار است.
این مقام مسؤول افزود؛ جایگاه روابط عمومی ها در کمک به تصمیم سازی و آینده نگری نقش ممتاز و سازنده و درخور توجه است و به همین منظور ایجاد انسجام هم افزایی و هماهنگی و وحدت بین روابط عمومی سازمان ها و واحدهای تابعه وزارت متبوع و تشکیل کمیته روابط عمومی شورای هماهنگی موثر و مفید خواهد بود. وی به گستردگی و فعالیت های متنوع وزارت متبوع اشاره کرد و گفت: با همکاری و استفاده از ظرفیت های اطلاع رسانی دستگاه ها در جهت اهداف وزارت متبوع استفاده بهینه برد.
وی بیان کرد:پ؛ روابط عمومی ها چنانچه بتوانند به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند و به معنای واقعی، یک روابط عمومی کارا باشند، میتوانند به عنوان یکی از واحد های کلیدی و پویا و تأثیر گذار در سازمان مطرح و مورد توجه قرار گیرند.
رئیس شورای هماهنگی دستگاه های عضو وزارت متبوع در استان قزوین به گستردگی جامعه مخاطب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اشاره و تصریح کرد: همکاری و هم افزایی دستگاه های شورای هماهنگی در اطلاع رسانی فعالیت ها و خدمات به جامعه هدف می تواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم از وزارت متبوع ایجاد نماید.
سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خاطر نشان کرد: با بهره گیری از فرصت های مختلف از جمله مطبوعات، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی و مجازی می توان زمینه ارتباط دو سویه مردم و دولت را افزایش داد.
دکتر کشاورز در پایان با اشاره به اهمیت روابط عمومی اظهار کرد: روابط عمومی میتواند با عملکرد مثبت خود درون و برون دستگاه را به هم پیوند دهد و به عنوان یک پل و کانال ارتباطی دوسویه میان سازمان و مردم عمل کند.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری