مدیر برق شهرستان آوج در گفت و گو با خبرنگار ما از بهره برداری عملیات نصب روشنایی در مسیر ترانزیت ابتدای بخشداری آبگرم تا سه راه کلنجین، با نصب 24 پایه فلزی روشنایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بین نیوز، وحیداله مددی در خصوص تأمین روشنایی مسیر ترانزیت شهر آبگرم اظهار داشت؛ مسیر محدوده بخشداری آبگرم تا سه راه کلنجین که اخیراً به وسیله شهرداری به صورت بلوار احداث و روکش آسفالت شده، به دلیل ترانزیت بودن فاقد روشنایی بود که موجب بروز سوانح می شد. لذا به درخواست اهالی در دستور کار برای تأمین روشنایی قرار گرفت.

وی افزود: طرح تأمین روشنایی این بلوار که مسیر تردد مسافران به استانهای کرمانشاه، همدان و کردستان است، با مساعدت مدیرعامل به سرعت آغاز شد و در دو مرحله به پایان رسید.

مددی تصریح کرد: این مسیر به طول ۱۲۰۰ متر در دو مرحله در یک نوبت ۵۰۰ متر و نوبت دوم در ۷۰۰ متر روشنایی نصب شد و در حال حاضر به بهره برداری رسیده است.

مدیر برق شهرستان آوج یادآورشد: برای نصب روشنایی در مسیر بخشداری آبگرم تا سه راه کلنجین، تعداد ۲۴ پایه فلزی ۱۲ متری نصب شده است. مددی گفت: برای اجرای این طرح ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده که ۷۰۰ میلیون ریال آن توسط شهرداری آبگرم تأمین شده است. وی اظهارداشت: روشنایی مسیر مزار شهدای روستای اروان با مساعدت مدیرعامل  به طول ۱۸۰ متر شبکه به پایان رسید و افتتاح شد. مددی افزود: برای اجرای این طرح ۳۶ میلیون تومان هزینه شده است.

به گفته مددی در شهرستان آوج ۲۱ هزار مشترک برق وجود دارد.

 

استان قزوین، بین نیوز، سید مرتضی نصری