یکی از عوامل اصلی کاهش بازدهی پنل‌های خورشیدی سایه است که ممکن است ناشی از اجسام خارجی مثل دودکش یا دیواره‌های پشت بام باشد و یا پنل‌های جلویی روی پنل‌های پشتی سایه ایجاد کنند.

در فیلم ارائه شده نصب صحیح پنل‌های خورشیدی rooftop نشان داده شده است که چگونه در طول روز سایه روی پنل‌ها ایجاد نشود.