مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوين در دیدار با رئیس مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور این استان از کار آفرینی و اشتغال در جهت توسعه پایدار این حوزه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از قزوین، دکتر عین الله کشاورز در این نشست تصریح کرد: این استان یکی از استان های صنعتی کشور است و وجود شهرک ها و نواحی صنعتی به روند توسعه اشتغال و کار آفرینی در این استان افزوده است.
این مقام مسؤول بیان کرد: حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن بسترهای مناسب برای ایجاد سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در نواحی و شهرک های صنعتی این استان را یکی از نقاط مثبت در جهت ایجاد بستر اشتغال پایدار توصیف کرد.
دکتر کشاورز در پایان افزود:به منظور هماهنگی بین ذی نفعان زیست بوم ملی اشتغال در این استان هفت کارگروه تخصصی اشتغال در استان قزوین در حال شکل گیری است که همین امر می تواند در این راستا نقش آفرینی کرده و تاثیرگذار باشند.
در ادامه این دیدار رئیس مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور استان قزوين بیان کرد: ایجاد اشتغال پایدار و مولد می تواند در جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی موثر و کارآمد باشد.
سید مرتضی نصری تصریح کرد: تعامل،همکاری و هم افزایی بین مرکز مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در اين استان با اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی می تواند به فرآیند کار آفرینی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور سرعت بخشد.