بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدير را باور نكن. تصوير اگر زيبا نبود، نقاش خوبي نيستي، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید آزاد آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن.

فقط خبرنگار نبود. برای بین نیوز آچار فرانسه بود. نمایشگاه می رفت. خبر تهیه می کرد. کارهای فنی سایت را انجام می داد. و خیلی کارهای دیگر. از اینها مهم تر، بی غل و غش بود. ادعا نداشت. متواضع بود و بی حاشیه. در این وضعیت نا به سامان اقتصادی رسانه ها، هرگز از کم و زیاد بودن دریافتی خود شکوه و شکایت نمی کرد. خودش شخصاً متموّل و پولدار نبود. اما مناعت طبع بالائی داشت.
مجبور شد به زادگاهش شهرستان سیرجان برود. خب، اذیت شدیم. در اخبارمان وقفه افتاد. رتبه نسبتاً خوبی که به مدد سرانگشتانش سامان یافته بود، از دست رفت. به هر روی، چرخ گردون چند صباحی بر مراد ما و ایشان نگشت. تنها چیزی که ما را خوشحال و آرام می کند این است که او در زادگاهش به سامان تر است. وظیفه خود و سایر همکارانم در تحریریه بین نیوز می دانم، در آستانه روز خبرنگار از زحمات ایشان قدردانی کنم. امیدوارم روزی توفیق همکاری مجدد قسمت شود.
آقای محمدسجاد جبیری عزیز، روز خبرنگار بر شما مبارک باد.
شاد باش و دیر زی …