هوشمند سازی کلاس نقش مؤثری در تسهیل و یادگیری کیفیت بخش آموزشی دارد و از الویت های تجهیزاتی مدارس استان قزوین می باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، آقای مهندس عسگرعلی جوانبخت، مدیرکل توسازی مدارس استان قزوین، گفت: طرح هوشمندسازی مدارس در استان قزوین با هدف افزایش انگیزه در محیط آموزشی، آشنایی و تربیت دانش آموزان با فناوری روز از سال ۱۳۹۰ با اولویت هر مدرسه حداقل یک کلاس هوشمند آغاز شد.

جوانبخت در ادامه افزود؛ هوشمندسازی مدارس کمک می کند تا دانش آموز مهارت استفاده از فناوری های نوین را کسب کند و بدین ترتیب بتواند از اطلاعات و یافته های علمی استفاده کند. برای هوشمندسازی هر کلاس درس با حداقل تجهیزات حدود پنج میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که در چشم انداز پنج ساله باید تمام کلاس ها در  استان با کمک خیران و اعتبارات دولتی هوشمند شود.

وی اضافه کرد؛ بر اساس برنامه ریز های انجام شده، سال آینده طرح هوشمندسازی در دستور کار قرار خواهد گرفت و به طور میانگین هزار کلاس درس و ظرف مدت پنج سال تمام کلاس های آموزشی هوشمند خواهند شد.

جوانبخت در پایان  از خیرین مدرسه ساز خواست در راه تجهیز مدارس به سیستم فناوری که نیازمند هزینه سنگین می باشد، مانند همیشه یاریگر ایشان باشند.

استان قزوین دارای ۲ هزار و ۴۰۰ واحد آموزشی در ۱۴ منطقه آموزش و پرورش استان است.

 

استان قزوین_ بین نیوز_ سید مرتضی نصری