مدیرعامل شهر جدید اندیشه با بیان اینکه تعداد واحدهای خالی اندیشه کمتر از ۵۰۰ واحد است که این واحدها شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، از تلاش برای اخذ مجوز ۵۰ بنگاه مشاور املاک بدون مجوز آن شهر خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز، مهدی مسلم خانی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آمار خانه‌های خالی در شهر جدید اندیشه و همچنین شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز در آن شهر جدید، توضیح داد: شناسایی خانه‌های خالی در تمامی شهرهای جدید و از جمله شهر جدید اندیشه در اولویت قرار گرفته است و در این باره توافقات مناسبی با سازمان امور مالیاتی شکل گرفته است.

مدیرعامل شهر جدید اندیشه با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی در برنامه است، تاکید کرد: از مالکان خانه‌های خالی می‌خواهیم تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف واحدهای خود و یا اجاره واحدها اقدام کنند و خانه‌های خالی را به مدار و چرخه مسکن وارد کنند.

مسلم‌خانی با تاکید بر اینکه تعداد خانه‌های خالی در شهر جدید اندیشه کمتر از ۵۰۰ واحد است، گفت: شناسایی و مشخص شدن خانه‌های خالی شهر پرند در حال پیگیری است و توافق با سازمان امور مالیاتی شکل گرفته و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در برنامه است.

وی گفت: واحدهای خالی باید به چرخه تولید وارد شوند.

مدیرعامل شهر جدید در خصوص بنگاه‌های غیرمجاز در شهر جدید اندیشه توضیح داد: تعداد مشاوران املاک غیرمجاز در شهر جدید اندیشه به تعداد کمتر از ۵۰ بنگاه بود که در این باره اصناف و فرمانداری شهریار ورود کرد.

وی افزود: هم اکنون این بنگاه‌ها برای اخذ مجوز اقدام کرده اند که برای تعدادی مجوز صادر شده و تعدادی نیز در مرحله صدور مجوز هستند.