محمدابراهیم زارعی، در جریان بازدید از دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلات عباس‌آباد، گلشن و فرجه شهر سنندج با اشاره به نقش پررنگ نهادهای مؤثر در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلات با حضور تشکل‌های تسهیل‌گر و با هدف بازآفرینی شهری در جهت کاهش و رفع معضلات و آسیب‌های ملی و محلی در سنندج شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه احیای سرمایه اجتماعی با کمک مردم الزامی است، افزود: این تلاش باید با تأسی به فعالیت‌های ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و هنری و با کمک خود مردم صورت پذیرد.

فرماندار شهرستان سنندج با ذکر اینکه «دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلات» پل ارتباطی بین مردم و دولت است، تصریح کرد: هدف از ایجاد این دفاتر، شناسایی مشکلات و معضلات اجتماعی، کالبدی، محیطی، اقتصادی و مشارکت مردم در حل آسیب‌های شهری است و پیرو این امر رسیدگی به امور و مشکلات ساکنین محلات عباس‌آباد، فرجه و گلشن سنندج، در دستور کار قرار گرفت.

  • منبع خبر : تسنیم