به گزارش ایسنا، احراز هویت الکترونیکی گام نخست برای ورود به عرصه خدمات الکترونیکی عنوان شده و عدم یکپارچگی اطلاعاتی در ایران، باعث ایجاد معضلاتی در کشور نظیر مغایرت در آمار تعداد کسب‌وکارهای موجود، مغایرت در مساحت املاک، همپوشانی وسیع در تعداد بیمه‌شدگان و اطلاعاتی از این‌ دست شده است. بر این اساس، معماری سازمانی، رویکردی یکپارچه و جامع است که جنبه‌ها و عناصر مختلف یک سازمان (سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌کند.

همانطور که گفته شد معماری سازمانی رویکردی است شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه و به‌روزرسانی می‌شود.

چندی پیش طراحی چارچوب معماری سازمانی از سوی مسوولان مربوطه، به عنوان راه‌حلی جهت یکپارچگی و استانداردسازی الکترونیکی، تحول و بازآفرینی دستگاه‌های اجرایی معرفی و از چارچوب معماری سازمانی ایران  رونمایی شد.

درباره ضرورت پیاده‌سازی معماری واحد سازمانی می‌توان گفت که بسیاری از دیتاها و اطلاعات موجود در ایران، به‌واسطه عدم انطباق با استانداردهای متحدالشکل قابل‌استفاده و تعامل‌پذیری نیستند و امکان استفاده از این داده‌ها در یک پنجره واحد متمرکز میسر نیست؛ در حالی که تعامل‌پذیری فنی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و استانداردهایی که در بعد فنی برقراری ارتباط و تعامل میان سازمان‌های دولتی را از منظر اتصالات و ارتباطات، یکپارچگی داده، امنیت و دسترسی را ممکن می‌سازد.

آمار پروژه‌های معماری سازمانی اجراشده در کشور تا چندی پیش، ۱۰۰ پروژه اعلام و گفته شد که در تدوین و استقرار معماری سازمانی در سطح ملی، نه‌تنها از تجارب کشورهای پیشرو در دولت الکترونیکی بلکه کشورهای درحال‌توسعه نیز که برای ارتقاء وضعیت دولت الکترونیکی برنامه‌ریزی کرده‌اند، بهره برده شده است.

به گفته مسوولان، فرآیند طولانی در این مسیر طی شده و هدف از تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران، هدایت مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای طراحی و پیاده‌سازی اثربخش طرح‌های معماری سازمانی، هماهنگ با اهداف و سیاست‌های دولت الکترونیکی است. در این راستا، کل زیست‌بوم فنی-علمی-اجرایی معماری سازمانی مدنظر قرار گرفته و برای ذی‌نفعان مختلف، زمینه و شرایط لازم برای فعالیت پیش‌بینی‌ شده است.

تجارب و دستاورهای معماری سازمانی در ایران هم شامل موارد زیر است:

تاسیس کمیته فنی معماری اطلاعات تحت پوشش دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی (سال ۸۲)

فعالیت بیش از ۱۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه معماری سازمانی (از سال ۸۲ تاکنون)

اجرای بیش از ۵۰ پروژه بزرگ معماری سازمانی در سطح وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های کلیدی کشور (از سال ۸۲ تاکنون)

تاسیس رشته کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی با مجوز وزارت علوم ( سال ۸۷)

تاسیس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا (نهاد ارزیابی نتایج معماری) با حمایت سازمان فناوری اطلاعات (سال ۹۰)

تاسیس کمیته ملی معماری سازمانی (جایگزین کمیته فنی) با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه (سال ۹۴)

شروع طرح تاسیس شعبات آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا در سراسر کشور (۹۴-۹۷)

  • منبع خبر : ایسنا