خردادماه 1398

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم_کاربردی

دانشگاه پلی تکنیک آوکلند || نیوزلند
مهلت ارسال مقالات : ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۸
امکان چاپ کلیه مقالات پذیرش شده برگزیده در ژورنال های ISI پشتیبان کنگره
امکان اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه های معتبر نیوزلند

بین نیوز