هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، روز دوشنبه، 31 مردادماه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، سعیدآسویار، یکی از منتخبین هیأت مدیره انجمن گفت: یکی از اتفاقات انتخابات اخیر این بود که نیروهای جوان و توانمند وارد انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان تهران  شدند که درکنار پیشکوستان، مجموعه پرقدرت و خوبی تشکیل شد .

وی، با اشاره به اینکه هریک از اعضای منتخب هفتمین دوره هیات مدیره انبوه سازان تهران با شعار و اهداف متنوعی وارد انتخابات شده است، افزود: از مجموعه اهداف اعضا حداکثر ۱۰ محور به عنوان هدف مشترک انتخاب می شود تا اعضای هیات مدیره در راستای این هدفگذاری پیش بروند.

آسویار تصریح کرد: مهم ترین  هدف مشترک تمامی اعضا، اتکای به توان خود اعضا بوده و از وعده های حمایتی که عملی نمی شود صرف نظر کنند.

عضوهیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان تهران، خاطرنشان کرد که مشارکت بین اعضا از دیگر برنامه ها و اهداف انجمن انبوه سازان در دوره هفتم است و علت آن هم این است که دو طیف درسال های گذشته به وجود آمده بود که خوشبختانه اعضای جدید هیات مدیره انجمن ترکیبی از دو طیف مذکور است که به مشارکت بیشتر اعضا وحضور پررنگ آنها منجر خواهد شد .

هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد .

در این انتخابات ۱۱ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران و یک نفر هم به عنوان عضو علی البدل هفتمین دوره هیات مدیره انجمن انتخاب شد .

اسامی منتخبین هفتمین دوره  هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران به تفکیک آرا به شرح زیر است:

۱٫ مهندس رامین گوران اوریمی با ۱۲۳ رای

۲٫ مهندس سعید علاءالدینی با ۱۱۳ رای

۳٫ مهندس ایرج رهبر با ۱۱۰ رای

۴٫ مهندس حجت اله عزیزی با ۱۰۷ رای

۵٫ مهندس ساسان پیرزیاد با ۱۰۱ رای

۶٫ مهندس سعید آسویار با ۹۵ رای

۷٫ مهندس اکبر میر شفیعی با ۸۶ رای

۸٫ مهندس سید علی اکبر پردستان با ۸۳ رای

۹٫ مهندس احمد خرم با ۷۶ رای

۱۰٫ مهندس حسن محتشم با ۷۵ رای

۱۱٫ مهندس شهاب سعادت نژاد با ۷۳ رای

۱۲٫ مهندس امین بیدی با ۷۲ رای به عنوان عضو علی البدل

اسامی منتخبین هفتمین دوره انتخابات بازرسان انجمن مسکن و ساختمان تهران

۱٫-مهندس مهدی زرقانی با۱۲۴ رای بازرس اول

۲٫ مهندس بهزاد معاونی با ۸۲ رای بازرس دوم

۳٫ مهندس میرکاظم سید کاظمی با ۷۲ رای بازرس سوم

  • منبع خبر : چابک آنلاین