به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دهمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی و معماری به موضوع کاربرد رویکرد منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی در برخورد با شهرهای تاریخی اختصاص دارد که به همت معاونت معماری و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارتخانه برگزار می‌شود.

این نشست روز سه شنبه ۱۳ شهریورماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در طبقه ۹ ساختمان وزارتخانه برگزار می شود که در این جلسه محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اسکندر مختاری و پرستو عشرتی حضور دارند و به ارایه نقطه نظرات خود در رابطه با موضوع نشست خواهند پرداخت.