کتاب پژوهش های باستان شناسی خان آباد، در راستای مطالعات باستانشناسی در روستای خان آباد الیگودرز به همت دکتر مصطفی عبداللهی تهیه شده است و توسط انتشارات تین نگار به چاپ رسید.

کتاب پژوهش های باستان شناسی خان آباد، در راستای مطالعات باستانشناسی در روستای خان آباد الیگودرز به همت دکتر مصطفی عبداللهی تهیه شده است و به وسیله انتشارات تین نگار در مؤسسه ترابریار نوید به چاپ رسید.

در طول مطالعات باستان­شناسی انجام گرفته در روستای خان آباد الیگودرز، ۳۰ محوطه شناسایی شد که قدیمی ­ترین آن­ها متعلق به دوره مس و سنگ و جدیدترین آن­ها متعلق به دوره اسلامی متأخر است. به نظر می‎ رسد برای اولین بار در این دوره، قسمت­ های جنوبی و شرقی شهرستان الیگودرز مورد اسکان واقع شده است. دوره مس و سنگ از مهم­ ترین دوران پیش از تاریخ منطقه زاگرس محسوب می ­شود. از ۱۷ محوطه، سفال ­های شاخص متعلق به دوره اشکانی جمع آوری شد و برخی از این محوطه­ ها مربوط به استقرارهای کوچ ­نشینی هستند. بیشتر این استقرارها در کنار چشمه و رودخانه ­ها شکل گرفته ­اند. پراکندگی آثار در دوره ساسانی و قرون اولیه تا میانی اسلامی بیشتر از سایر دوره­ ها مشاهده شد.


برای تهیه این کتاب می توانید با شماره ۲-۴۴۶۲۳۱۲۱-۰۲۱ (تین نیوز) تماس بگیرید.