کتاب پژوهش های باستان شناسی خان آباد، در راستای مطالعات باستانشناسی در روستای خان آباد الیگودرز به همت دکتر مصطفی عبداللهی تهیه شده است و به وسیله انتشارات تین نگار در مؤسسه ترابریار نوید به چاپ رسید.

در طول مطالعات باستان­شناسی انجام گرفته در روستای خان آباد الیگودرز، ۳۰ محوطه شناسایی شد که قدیمی ­ترین آن­ها متعلق به دوره مس و سنگ و جدیدترین آن­ها متعلق به دوره اسلامی متأخر است. به نظر می‎ رسد برای اولین بار در این دوره، قسمت­ های جنوبی و شرقی شهرستان الیگودرز مورد اسکان واقع شده است. دوره مس و سنگ از مهم­ ترین دوران پیش از تاریخ منطقه زاگرس محسوب می ­شود. از ۱۷ محوطه، سفال ­های شاخص متعلق به دوره اشکانی جمع آوری شد و برخی از این محوطه­ ها مربوط به استقرارهای کوچ ­نشینی هستند. بیشتر این استقرارها در کنار چشمه و رودخانه ­ها شکل گرفته ­اند. پراکندگی آثار در دوره ساسانی و قرون اولیه تا میانی اسلامی بیشتر از سایر دوره­ ها مشاهده شد.


برای تهیه این کتاب می توانید با شماره ۲-۴۴۶۲۳۱۲۱-۰۲۱ (تین نیوز) تماس بگیرید.